• خرید وفروش کارتن اسباب کشی

  فروش کارتن فریت بار برای ارسال بار به خارج از کشور

 • خرید و فروش کارتن خالی در ابعاد مختلف

  فروش نایلون حباب دار با عرض 1 متر

  کارتن فریت بار

  کارتن فریت

  خرید و فروش انواع کارتن محکم برای فریت بار در کارتن فروشی طالب لو

 • انواع کارتن

  کارتن نو و کارتن استوک

  فروش انواع کارتن اداری و زونکن در کارتن فروشی طالب لو

  خرید کارتن استوک

  کارتن استوک یا کارتن دسا دوم کارتن هایی می باشند که از خارج می آید و ما از کارخانه ها می خریم و از نظر سالم بودن سالم و قابل استفاده است

 • تماس با ما

  09192469081 55980235